Làm thế nào để in được Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (C1-02/NS)

Phạm Thị Thu

New Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Vấn đề: Làm thế nào để in được Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (C1-02/NS)

Biểu hiện: In Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (C1-02/NS) báo không có số liệu
upload_2020-5-15_15-13-11.png


Nghiệp vụ phát sinh: Khi đơn vị phát sinh các khoản phí. lệ phí, các loại thuế... cần phải nộp vào NSNN

Cách làm:
Anh/chị vào phân hệ Tiền mặt/ Phiếu chi nộp tiền vào NH,KB
- Nếu hạch toán các khoản phí, lệ phí phải nộp vào NSNN sau khi xác định số tiền thu được phải nộp thì hạch toán Nợ TK 3332/có TK 111, 112
- Nếu hạch toán các khoản thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác.... hạch toán Nợ TK3337,3338/ Có TK 111,112

upload_2020-5-15_15-59-23.png


Sau đó In/ Chọn mẫu Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (C1-02/NS)

upload_2020-5-15_16-0-53.png
 

Đính kèm

Top