Làm thế nào để in Bảng kê thanh toán\tạm ứng hiển thị chữ "đồng" sau số tiền bằng số?

Nguyễn Hà Phương

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Khi in Bảng kê thanh toán\tạm ứng không hiển thị chữ "đồng" sau số tiền bằng số.

upload_2020-10-20_13-53-14.png


Giải pháp: Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào In, chọn Bảng kê cần in.

2. Tại tab 1.Thông tin chung tích Hiển thị đơn vị tiền tệ và nhấn Đồng ý.

upload_2020-10-20_14-9-16.png


3. Khi đó, Bảng kê sẽ hiển thị chữ "đồng" sau số tiền bằng số.

upload_2020-10-20_14-8-12.png

 
Top