Làm thế nào để gửi lại hóa đơn cho KH trên phần mềm?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Khi phát hành hóa đơn cho KH xong mà quên chưa gửi hoặc chưa kịp xin email KH để gửi, hoặc gửi nhầm,... muốn gửi lại hóa đơn cho KH.

Các bước trên phần mềm:

1. Trên danh sách hóa đơn đã phát hành, tìm đến hóa đơn cần gửi lại mail, bấm vào nút hình phong bì

409.png


2. Điền các thông tin email, tên người nhận rồi gửi lại lần nữa
Lưu ý: Thao tác này chỉ dành cho hóa đơn đã phát hành. Hóa đơn chưa phát hành sẽ không có biểu tượng này
 
Top