Làm thế nào để đối trừ khoản tiền khách hàng trả trước vào chứng từ bán hàng

Bùi Văn Đôi

New Member
Khi nhận tiền trả trước của khách hàng hoặc khách hàng chuyển trả nhiều hơn số tiền trên chứng từ mình bắt buộc nhập và phần "Thu tiền" vì phần "Thu tiền khách hàng" không cho phép nhập số tiền lớn hơn chứng từ.
Vậy phải làm thế nào để đối trừ số tiền này với chứng từ bán hàng khi đã phát sinh chứng từ bán hàng thực tế? để các chứng từ đó được ghi nhận là đã tahnh toán và không xuất hiện trên danh sách "Chứng từ công nợ" trong phần thu tiền khách hàng?

Trường hợp khác: Số tiền hóa đơn lập lớn hơn chứng từ bán hàng cũng có câu hỏi tương tự khi nhập chứng từ thu tiền khách hàng
 

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Khi nhận tiền trả trước của khách hàng hoặc khách hàng chuyển trả nhiều hơn số tiền trên chứng từ mình bắt buộc nhập và phần "Thu tiền" vì phần "Thu tiền khách hàng" không cho phép nhập số tiền lớn hơn chứng từ.
Vậy phải làm thế nào để đối trừ số tiền này với chứng từ bán hàng khi đã phát sinh chứng từ bán hàng thực tế? để các chứng từ đó được ghi nhận là đã tahnh toán và không xuất hiện trên danh sách "Chứng từ công nợ" trong phần thu tiền khách hàng?

Trường hợp khác: Số tiền hóa đơn lập lớn hơn chứng từ bán hàng cũng có câu hỏi tương tự khi nhập chứng từ thu tiền khách hàng
Thưa Quý khách hàng
Sau khi phát sinh chứng từ bán hàng anh/chị vào nghiệp vụ\bán hàng\đối trừ chứng từ để đối trừ giữa chứng từ thu tiền trước và chứng từ bán hàng nhé.
Phần mềm tiến hành thu tiền khách hàng dựa vào công nợ 131 nên khi phát sinh chứng từ bán hàng liên quan công nợ phần mềm sẽ thu theo chứng từ bán hàng, tab hoá đơn mục đích kê khai lên bảng kê và không có giá trị hạch toán nhé.
Trân trọng cám ơn!
 
Top