Làm thế nào để bổ sung thêm cán bộ còn thiếu vào bảng lương đã lập?

NQAnh

Member
Nhân viên MISA
Vấn đề
Do thêm mới cán bộ sau khi đã lập bảng lương. Muốn bổ sung cán bộ còn thiếu vào bảng lương đã lập trước đó mà không muốn xóa hết bảng lương và làm lại từ đầu
Cách xử lý

1. Nhấn nút Sửa trên giao diện Bảng lương
2. Nhấn chuột phải vào dòng cần thêm cán bộ
3. Nhấn Thêm dòng mới4. Nhấn vào mũi tên để chọn cán bộ cần thêm
5. Chọn Cán bộ cần bổ sung vào bảng lương
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top