Làm sao in được sổ tiền mặt hiển thị cột thứ tự trên báo cáo?

Tâm Nguyễn @

New Member
  1. Chọn vào Bàn làm việc/ Phân hệ Thủ Quỹ/ Sổ quỹ tiền mặt

  2. Tích chọn vào In/ chọn Tùy Chỉnh in.

  3. Tích chọn vào hiển thị cột số thứ tự lên báo cáo và đồng ý.

Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này
BẤM VÀO ĐÂY

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top