Làm sao in được mẫu 12 tt344

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
dạ mẫu này phải có công trình phát sinh liên quan ạ! khai báo công trình chỗ danh mục/ CTMT dự án ạ! phát sinh thu chi liên quan thì chọn đến công trình là lên ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top