Làm sao để xuất khẩu được các chứng từ đề nghi thu, chi này ?

Tâm Nguyễn @

New Member
1. Vào Bàn làm việc/ Phân hệ Thủ Quỹ /Tab đề nghị thu, chọn đề nghị thu, chi trên hình danh sách.2. Chọn kỳ và lấy dữ liệu/ nhấn chọn xuất khẩu trên màn hình và xuất khẩu.
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này
BẤM VÀO ĐÂY

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top