Làm sao để xuất khẩu biểu đồ các chỉ tiêu trên bàn làm việc?

Lê Thị Hoài Thương

Moderator
Thành viên BQT
Cách thực hiện: Bạn thực hiện như sau:

Vào giao diện Bàn làm việc/ chọn loại chỉ tiêu cần xuất/ ví dụ trên màn hình giao diện Lãi lỗ/ chuột phải/ lưu biểu đồ dạng ảnh/ đặt tên và chọn nơi lưu/ save lại 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top