Làm sao để xóa và sửa biên bản kiểm kê?

Tâm Nguyễn @

New Member
  1. Chọn vào Bàn làm Việc/ phân hệ Quỹ/ Tại tab kiểm kê

  2. Mở từng chứng từ phát sinh, nhấn Xóa hoặc sửa.Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này
BẤM VÀO ĐÂY

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top