Làm sao để xem được sổ quỹ tiền mặt theo nhân viên?

Tâm Nguyễn @

New Member
  1. Tích chọn vào Bàn làm việc/ phân hệ Thủ Quỹ/ tại tab sổ quỹ tiền mặt

  2. Tích Chọn tham số/ chọn khoảng thời gian cần xem.


  3. Sau đó vào tab mẫu/ quản lý mẫu/ sửa, tìm đến dòng nhân viên/ chọn hiển thị và cất/ áp dụng.


  1. Sau đó lọc xem báo cáo theo nhân viên.

Lưu ý: để chứng từ lên được báo cáo các chứng từ thu chi cần phải chọn nhân viên
Trân Trọng!
 
Top