Làm sao để xem được sổ quỹ tiền mặt theo nhân viên?

Tâm Nguyễn @

New Member
  1. Chọn vào Bàn làm việc/ phân hệ Thủ Quỹ/ tại tab sổ Quỹ tiền mặt

  2. Tích Chọn tham số/ chọn khoảng thời gian cần xem.


  3. Sau đó vào tab mẫu/ quản lý mẫu/ sửa, tìm đến dòng nhân viên/ chọn hiển thị và cất/ áp dụng.


  1. Sau đó lọc xem báo cáo theo nhân viên.

Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này
BẤM VÀO ĐÂY

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top