Ký số và nộp bảng lương Mẫu số 09: Bảng thanh toán cho người thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)?

Theo định kỳ hàng tháng đơn vị gửi Giấy rút dự toán, Bảng kê thanh toán đính kèm bảng lương Mẫu số 09: Bảng thanh toán cho người thụ hưởng ( Nghị định 11/2020/NĐ-CP) lên trang DVC của KBNN để tiến hành trả lương cho CBNV

Hiện nay nhiều kế toán viên đang thực hiện in chứng từ ra bản cứng để thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu đỏ sau đó dùng máy scan ( hoặc điện thoại cài phần mềm scan) để scan lại chứng từ gửi lên trang DVC.

Bên cạnh việc scan chứng từ như trên có thể tốn nhiều bước và thời gian, có thể tham khảo thực hiện theo cách khác rất dễ dàng: ký số ngay trên bảng lương Mẫu số 09. Cách thực hiện như sau:

Đơn vị có thể ký số qua phần mềm đọc file PDF là Foxit Reader hoặc Acrobat Reader

1. Hướng dẫn ký số vào Bảng lương Mẫu số 09: Bảng thanh toán cho người thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)


2. Nộp trực tuyến Bảng lương Mẫu số 09: Bảng thanh toán cho người thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) lên DVC

Đăng ký kênh để nhận thông báo: https://mily.vn/ketoanHCSNmisa
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top