ký điện tử trên chứng từ khi in

HanhHuynh

New Member
Cho mình hỏi, mình thấy lúc in chứng từ có ra bảng review trước khi in,và mình thấy có mục ký điện tử vậy thig mình muốn ký kiện tử trên tất cả các chứng từ khi in ( như phiếu thu, P.chi, phiếu xuất kho...) thì làm như ntn
 

Đính kèm

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Cho mình hỏi, mình thấy lúc in chứng từ có ra bảng review trước khi in,và mình thấy có mục ký điện tử vậy thig mình muốn ký kiện tử trên tất cả các chứng từ khi in ( như phiếu thu, P.chi, phiếu xuất kho...) thì làm như ntn
Thưa anh/chị
muốn ký điện tử đơn vị cắm CKS vào rồi nhấn nút ký điện tử để ký là được nhé
 
Top