Kinh phí công đoàn

Sunflower

New Member
Công ty mình vừa được liên đoàn lao động Tỉnh cấp đoàn phí công đoàn. Vậy mình phải hạch toán như thế nào trên Misa.
 
Top