Kiểm tra thông tin ổ cứng SSD phù hợp với phần mềm MISA

Hiện tượng: - Khi máy chủ sao lưu dữ liệu xong rồi phục ngay file vừa sao lưu không được báo lỗi thì anh/chị kiểm tra xem ổ cứng của mình có thuộc các trường hợp dưới đây hay không.
- Hoặc tạo mới dữ liệu từ năm trước báo lỗi như ảnh đính kèm:
loi HDD.jpg

Hiện tại có 1 số dòng ổ cứng SSD không thiết kế để lưu trữ được dữ liệu của SQL làm cho việc sao lưu dữ liệu xong để phục hồi không được. Để kiểm tra thông tin nhà Sản xuất ổ SSD anh/chị có thể làm theo hướng dẫn sau:
"CHÚ Ý: ĐỐI VỚI DÒNG Ổ CỨNG NÀY MUỐN CHUYỂN DỮ LIỆU QUA Ổ CỨNG KHÁC ĐỂ SỬ DỤNG CHỈ CHUYỂN FILE DỮ LIỆU GỐC ( .SMD, .MBD,...) CÁC FILE SAO LƯU (MBK, BAK) SẼ KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC"
- Bước 1: Tải file ở đường link dưới về. Sau đó giải nén.
https://drive.google.com/open?id=1KTEMZUx3omDdYZPfnqh1lU0jMFNQZr2M
- Bước 2: chạy file DiskInfo32 như hình dưới
HDD.JPG- Bước 3
: Kiểm tra tên thông tin ổ cứng xem có tên như hình dưới thì là dòng ổ SSD ko đảm bảo để lưu trữ dữ liệu MISA sẽ gây ra hiện tượng khi sao lưu xong dữ liệu sẽ không sử dụng được file sao lưu để phục hồi.

Kuijia.jpg
vasekey.JPG


Afox.JPG

Giải pháp: Thay ổ cứng khác nhà sản xuất trên rồi chuyển dữ liệu gốc qua ổ cứng mới để sử dụng, với SSD nên dùng các hãng như: Samsung, Western.
 
Sửa lần cuối:
Top