Kiểm tra số dư tài khoản 332, 334

Nguyễn Thị Thương MISA

New Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Vấn đề: Kiểm tra số dư tài khoản 332, 334 để đảm bảo số liệu khớp với số đối chiếu của cơ quan bảo hiểm và tiền lương đã trả cho nhân viên.
Thực hiện:
Kiểm tra dư cuối năm các tài khoản 334 và 332 - Các đơn vị thường xuyên gặp vấn đề sai ở 2 tài khoản này

 • Với TK 334:
  • Thông thường TK 334 không có số dư, nếu có thường thì người sử dụng kiểm tra xem có trả trước hay nợ lương cán bộ không, nếu không thì số liệu đang chưa đúng, khi đó in Bảng cân đối số phát sinh (Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H:Bảng cân đối số phát sinh) để kiểm tra
   • Xác định số dư không đúng ở tháng nào.
   • Xác nhận lại xem phát sinh Nợ TK334 (là số trả lương) hay Có TK334 (là số xác định chi phí lương) số nào đúng (người sử dụng mở giấy rút dự toán lương và bảng thanh toán lương tháng ra đối chiếu)? thường thì số trả lương đúng vì được hạch toán theo chứng từ rút dự toán và có xác nhận của Kho bạc.
   • Điều chỉnh lại số liệu sai theo số đúng đó bằng cách lập lại chứng từ hạch toán chi phí hoặc chứng từ chuyển khoản trả lương
 • Kiểm tra với tài khoản bảo hiểm TK 332 tương tự tài khoản 334.
 
Top