Kiểm tra chứng từ bán hàng và xuất kho, hóa đơn, hàng bán trả lại và nhập kho

P

Phạm Thùy Nga

Guest
1. Kiểm tra chứng từ bán hàng đã lập và lập đủ (số lượng, số tiền) phiếu xuất kho/xuất hóa đơn chưa
1.1. Cách 1: Sử dụng khi kiểm tra chứng từ bán hàng đã được lập phiếu xuất kho/hóa đơn bán hàng chưa
Anh/Chị vào Danh sách chứng từ bán hàng\Kéo thanh ngang sang bên phải, tìm đến cột "Đã lập hóa đơn", "Đã xuất hàng" để lọc các chứng từ "Chưa lập", "Chưa xuất"
upload_2018-8-20_15-26-6.png


1.2. Cách 2: Sử dụng khi kiểm tra chứng từ bán hàng và hóa đơn/phiếu xuất kho đã lập sai khác nhau về số lượng, số tiền,..., anh/chị xem các báo cáo sau:

- Đối chiếu bán hàng và hóa đơn
+ Nội dung báo cáo: So sánh số tiền trên chứng từ bán hàng và trên hóa đơn của từng khách hàng
+ Cách vào báo cáo: Vào Nghiệp vụ/ Bán hàng/ Đối chiếu bán hàng và hóa đơn
- Đối chiếu bán hàng và xuất kho
+ Nội dung báo cáo: So sánh số lượng trên chứng từ bán hàng và trên phiếu xuất kho bán hàng của từng mặt hàng
+ Cách vào báo cáo: Vào Nghiệp vụ/ Bán hàng/ Đối chiếu bán hàng và xuất kho

2. Kiểm tra chứng từ hàng bán trả lại đã lập và lập đủ (số lượng) phiếu nhập từ hàng bán trả lại chưa (nếu có)
2.1. Cách 1: Sử dụng khi kiểm tra chứng từ hàng bán trả lại đã lập phiếu nhập kho chưa, anh/chị vào Danh sách chứng từ Hàng bán trả lại\Kéo thanh ngang sang bên phải\Tìm đến cột "Kiêm phiếu nhập" xem có được tích Kiêm phiếu nhập không, nếu không là chưa lập phiếu nhập kho từ hàng bán trả lại
upload_2018-8-20_15-33-26.png


2.2. Cách 2: Sử dụng khi đối chiếu số lượng hàng bán trả lại và phiếu nhập kho từ hàng bán trả lại có lệch nhau không, anh/chị sử dụng báo cáo Đối chiếu hàng bán trả lại và nhập kho

+ Nội dung báo cáo: So sánh số lượng trả lại và số lượng nhập kho trả lại của từng mặt hàng
+ Cách vào báo cáo: Vào Nghiệp vụ/ Bán hàng/ Đối chiếu hàng bán trả lại và nhập kho
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top