Không xem được bảng cân đối kế toán Misa 2020

huongdht

New Member
Misa cho m hỏi, mình mới backup lại dữ liệu sang máy mới, xem bảng cân thì hiện lỗi (như ảnh). Mình hỏi cách khắc phục như thế nào?
 

Đính kèm

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Top