Không vào được misa sau khi cập nhập bị báo lỗi

P.N.Anh

New Member
Sau khi minh cập nhập phiên bản mới thì khi vào AMIS hiện lên thế này, Mong BQT hướng dẫn mình các khắc phục với.
 

Đính kèm

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Top