Không tạo được dòng chi tiết có tính chất "Chỉ là diễn giải" trong chuyển kho!

To Minh Quang

New Member
Để hỗ trợ người dùng điền thêm thông tin lên phần chi tiết của chứng từ thì Misa cho phép tạo một một vật tư/dịch vụ với tính chất "Chỉ là diễn giải". Trong hầu hết các phần hành kế toán của Misa (kể cả trong nhập kho và xuất kho) đều có thể gọi được dòng này hiện lên phần chi tiết, tuy nhiên trong phần "Chuyển kho" thì không thể gọi dòng này lên (VD: khi bạn đặt mã là DienGiai thi khi bạn gõ mã "DienGiai" trong phần Chuyển kho thì sẽ không tìm thấy mã này).
Không biết có bạn nào biết cách giải quyết vấn đề này không. Nhờ các bạn chỉ giáo giùm.
Trân trọng./.
 
Top