Không sửa được theo dõi chi tiết trên tài khoản?

Mình đang sửa tại chi nhánh, phân hệ quản trị. số dư sổ quản trị và tài chính đều = 0. có liên quan gì đến trụ sở không?
 
Mình định làm như thế này: tạo ra một tài khoản mới rồi chuyển toàn bộ dữ liệu sang tài khoản đó và xoá luôn tài khoản cũ sau đó sửa lại mã TK và tên tài khoản về như cũ có được không?
 
Top