Không mở được dữ liệu đã khôi phục

Nhung1202

New Member
kế toán cũ chuyển file dữ liệu và mình đã khôi phục trên misa, nhưng khi mở để xem thì hệ thống báo vậy? giờ mình cần làm ntn?Lỗi k mở được sau khôi phục dữ liệu.png
 
Top