Không kết nối được Meinvoice desktop (123) với phần mềm Kế toán Misa sme.2021

Thanh Hoàng

New Member
Tôi cài đăt meinvoice desktop theo NDd123 và kết nối với phàn mềm kế toán misa sme.2021 như hướng dẫn nhưng không kết nối được. Trong khi Meinvoice theo TT cũ thì kết nối rất dẽ dàng. Mong được giúp đỡ.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top