Không đăng nhập đươc Misa 2017

dangtanhl

New Member
Thưa admin xin được giúp đỡ. Phần mềm của mình hiện không đăng nhập được misa. Hiện lỗi như hình. Rất mong được hướng dẫn xử lý gấp để mình hoàn thiện BCTC năm.
 

Đính kèm

Top