KHO TRONG MISA

Đình Hiếu

New Member
Misa cho mình hỏi, bên mình bên thi công xây lắp, ví dụ hôm nay mình xuất 500 m dây điện cho đội thi công làm, mình đưa vào 154 của công trình, nhưng sau đó đội thi công ko sử dụng hết, mình nhập lại 200 m dây điện, nhưng sao khi mình vào xem báo cáo giá thành công trình thì vẫn có số lượng 500m chứ ko phải là 300m nữa, mà giá thành chỉ trừ đi giá trị phía bên dưới cùng số tổng thôi chứ ko thể hiện ra cho mình là thực xuất vào công trình chỉ có 300m
 

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Misa cho mình hỏi, bên mình bên thi công xây lắp, ví dụ hôm nay mình xuất 500 m dây điện cho đội thi công làm, mình đưa vào 154 của công trình, nhưng sau đó đội thi công ko sử dụng hết, mình nhập lại 200 m dây điện, nhưng sao khi mình vào xem báo cáo giá thành công trình thì vẫn có số lượng 500m chứ ko phải là 300m nữa, mà giá thành chỉ trừ đi giá trị phía bên dưới cùng số tổng thôi chứ ko thể hiện ra cho mình là thực xuất vào công trình chỉ có 300m
Chào anh
Anh làm phiếu nhập kho nguyên vật liệu thừa chọn công trình để thống kê lại
Trên báo cáo Tổng hợp nhập, xuất kho theo công trình anh muốn lấy số thực xuất có thể thêm cột thực xuất, lấy số lượng xuất trừ đi số lượng nhập kho lại là được
chi tiết theo hướng dẫn: https://helpsme.misa.vn/2021/kb/huong_dan_them_mau_tren_bc_moi/
 
Top