Khi phát hành HĐĐT chương trình báo "Không kết nối được tới chữ ký số...." thì làm thế nào?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Biểu hiện:
Khi phát hành hóa đơn điện tử báo lỗi: "Không kết nối được tới chữ ký số, bạn hãy thử kiểm tra lại một số cách dưới đây.."

1.PNG


Giải pháp:
Cách 1: Rút chữ ký số ra cắm lại để máy nhận lại chữ ký số
Cách 2: Nếu cách 1 chưa được, bấm chữ tại đây để tải bản MISA KYSO mới nhất rồi tiến hành cài đặt
Cách 3: Gỡ phần mềm chữ ký số của đơn vị rồi cài lại
 
Top