KHI NÀO SỬ DỤNG KHOẢN CHI XÃ, VÀ MÃ THỐNG KÊ

Trang Kim

New Member
Kính thưa Quý khách hàng,
Về khoản chi xã, khoản chi xã dùng để theo dõi các khoản chi của đơn vị tùy theo nhu cầu quản lý các khoản chi tại đơn vị. Quý khách hàng có thể thêm các khoản chi xã theo hướng dẫn sau: http://help.bamboo2020.misa.vn/knowledge-base/danh-muc-khoan-chi-xa/
Về mã thống kê, khi đơn vị phát sinh một khoản chi, Quý khách hàng cần chọn mã thống kê để phân biệt các loại khoản chi với nhau, loại nào là chi hoạt động (tương ứng mã thống kê MISACHI_HD) , loại nào là chi XDCB (MISACHI_XDCB), loại nào là chi tạm ứng (MISA_TUK) để có căn cứ lấy số liệu lên các loại chi thường xuyên hay XDCB trên báo cáo chi theo NDKT của xã.
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top