Khấu trừ thuế GTGT và xử lý khi khấu trừ thuế sai

P

Phạm Thùy Nga

Guest
1. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng, tìm và xóa chứng từ khấu trừ thuế
- Nếu lập tờ khai thuế trên phần mềm, anh chị làm theo hướng dẫn tại đây
- Nếu không lập tờ khai thuế trên phần mềm, anh/chị vào nghiệp vụ/tổng hợp/chứng từ nghiệp vụ khác, sau đó xác định số thuế GTGT được khấu trừ, hạch toán: Nợ TK 33311/ Có TK 133
- Nếu muốn tìm, xóa chứng từ khấu trừ thuế GTGT đã lập, anh/chị tham khảo hướng dẫn tại đây

2. Khấu trừ thuế lên sai, hoặc không khớp, không lên số liệu
Anh/chị tham khảo video hướng dẫn tại đây (Hoặc tài liệu hướng dẫn tại đây)

* Lưu ý: Nếu anh/chị làm dữ liệu liên năm (làm nhiều năm trên một dữ liệu), thì khi khấu trừ thuế bị lệch anh/chị có thể tách dữ liệu kế toán năm hiện tại ra trước khi kiểm tra lại việc khấu trừ thuế lên sai theo hướng dẫn tại đây
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top