khai báo thu tiền

huynhlich

Member
Anh nhờ hỗ trợ: Trên phần mềm QLTH anh cần :_ 1/ Hủy thu tiền để xóa đợt thu nhằm khai báo lại đợt thu thì cách làm thế nào.
_ 2/ Muốn sửa số tiền đã thu trên phần mềm thì vào đâu để thực hiện
 

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh/chị,
MISA đã tiếp nhận vấn đề của bên đơn vị, MISA sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng!
 

PTTUYET_MISA

Moderator
Anh nhờ hỗ trợ: Trên phần mềm QLTH anh cần :_ 1/ Hủy thu tiền để xóa đợt thu nhằm khai báo lại đợt thu thì cách làm thế nào.
_ 2/ Muốn sửa số tiền đã thu trên phần mềm thì vào đâu để thực hiện
Thưa anh,
1/ Để hủy thu tiền anh vào Quản lý thu/ Thu tiền/ Lọc thu theo Lớp/ trạng thái lọc tất cả/ Chọn đến các dòng có trạng thái: Đã thu đủ, Chưa thu đủ và nhấn Hủy thu tiền
2/ Để sửa số tiền đã thu anh thực hiện hủy thu tiền sau đó thực hiện thu lại, và nhập số thực tế thu được của HS nhé
Trân trọng!
 
Top