Khách hàng hủy khi chưa sử dụng dịch vụ thì hạch toán ntn?

Trang La

Member
Hi em,
Chị muốn hỏi trường hợp Dịch vụ chưa xảy ra, bên chị xuất hóa đơn và thu tiền rồi, giờ KH hủy, chị đã hủy hóa đơn đó rồi thì hạch toán như thế nào?
Còn trường hợp là dịch vụ đang diễn ra, KH hủy thì hạch toán vào trả lại hàng bán hay sao e?
Mong nhận được tư vấn
Cảm ơn
 

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Hi em,
Chị muốn hỏi trường hợp Dịch vụ chưa xảy ra, bên chị xuất hóa đơn và thu tiền rồi, giờ KH hủy, chị đã hủy hóa đơn đó rồi thì hạch toán như thế nào?
Còn trường hợp là dịch vụ đang diễn ra, KH hủy thì hạch toán vào trả lại hàng bán hay sao e?
Mong nhận được tư vấn
Cảm ơn
Trường hợp Đã xuất hoá đơn và thu tiền-> KH huỷ và có yêu cầu trả lại tiền không ạ? -> Nếu có thì chị vào trả lại hàng bán để hạch toán, nếu không thì mình tiến hành huỷ hoá đơn ạ
 

Trang La

Member
Cách bên chị hạch toán như sau:

Phân hệ bán hàng: Nợ 1311 Có 33871 (DT chưa thực hiện) : 259tr
Phân hệ NVK: Nợ 635 (CK thanh toán sớm) Có 1311 : 8tr
Phân hệ thu tiền: Nợ 1121 Có 1311 : 251tr

Bây giờ khách hàng báo ko tham gia học năm sau nữa nên bên chị đã là BB hủy hóa đơn.

Giờ vào phân hệ nào hạch toán để trả lại số tiền 251tr cho KH?

Mong nhận được tư vấn.
Thanks
 

Trang La

Member
Trường hợp Đã xuất hoá đơn và thu tiền-> KH huỷ và có yêu cầu trả lại tiền không ạ? -> Nếu có thì chị vào trả lại hàng bán để hạch toán, nếu không thì mình tiến hành huỷ hoá đơn ạ
Vậy dù dịch vụ chưa sử dụng hay đang sử dụng vẫn vào phân hệ Trả lại hàng bán để hạch toán?
 
Top