Khắc phục lỗi MSDTC khi cài SQL2008

Khi cài SQL báo lỗi MSDTC như hình đính kèm:
Capture 1.JPG

- Anh/chị tải lần lượt 2 file sau về kích đúp để chạy rồi chọn Yes - Ok:
https://drive.google.com/file/d/1ktZanbV837V_tRxWrzT8-skusMPrBmPr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTwDOuLCo9RfUuBTyp-JgGEZhqrtvFdq/view?usp=sharing
- Sau đó tải bản 32bit về tiến hành cài đặt (win 64bit vẫn cài đặt dc bản 32bit)
SQL2008R2
https://drive.google.com/open?id=1FCert2XBsmA4n2geY2gMRpyhKJeIwYnv
SQL2014
https://drive.google.com/file/d/153G0stI0KGAkffGgHurVdqlpgQdt3dsh/view?usp=sharing

Chú ý: Trong trường hợp mà làm theo hướng dẫn trên mà khi cài vẫn lõi như ban đầu thì liên hệ MISA để được hỗ trợ!
 
Sửa lần cuối:
Top