Kết xuất Sổ cái tài khoản ra Excel không bị ngắt gián đoạn từng trang? Thanks

Hùng Phương

New Member
Làm sao kết xuất Sổ cái tài khoản từ Misa SME net 2021 ra Excel, nhưng không bị ngắt gián đoạn từng trang mà liên tục hết tài khoản này rồi đến tải khoản khác?
 
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Top