Kết nối máy trạm và máy chủ không được

P

Phạm Thùy Nga

Guest
Tài liệu này gồm có các nội dung sau:

A: Hướng dẫn xử lý nếu máy tính đang lỗi là máy chủ
B: Hướng dẫn xử lý nếu máy tính đang lỗi là máy trạm:
Hướng dẫn xử lý khi mở dữ liệu phần mềm báo: "Không kết nối được với máy chủ"
upload_2019-4-15_9-54-3.png
Anh/Chị xem cách xử lý theo từng trường hợp dưới đây

A. Hướng dẫn xử lý nếu máy tính đang lỗi là máy chủ

- Nguyên nhân: Do AMIS.VN Service Manager dừng

Giải pháp: Anh/chị vào máy tính đóng vai trò là máy chủ, sau đó nhấn vào biểu tượng Start và chọn mục AMIS.VN\AMIS.VN Tool\AMIS.VN Service Manager/ Sau đó xem Dòng "Chạy/Tiếp tục" có nổi lên không nhé. Nếu có thì anh/chị tích vào dòng đó
ggg.PNG.png

B. Hướng dẫn xử lý nếu máy tính đang lỗi là máy trạm

- Nguyên nhân 1: Do tường lửa của máy chủ chặn

Giải pháp: Anh/chị kiểm tra và tắt tường lửa - Xem hướng dẫn Tại đây

* Lưu ý: nếu không muốn tắt tường lửa (firewall) trên máy chủ, anh/chị có thể mở cổng kết nối cho Firewall - Xem hướng dẫn Tại đây
- Nguyên nhân 2: Do kết nối mạng LAN giữa máy trạm và máy chủ

Giải pháp: Anh/chị kiểm tra lại kết nối mạng LAN giữa máy chủ và máy trạm (máy con) - Xem hướng dẫn Tại đây
- Nguyên nhân 3: Do máy trạm không nhận theo tên máy chủ

Giải pháp: Anh/chị thực hiện kiểm tra kết nối mạng LAN qua địa chỉ IP máy chủ - Xem hướng dẫn Tại đây
- Nguyên nhân 4: Do SQL Browser chưa chạy

Giải pháp: Anh/chị kiểm tra vấn đề SQL Browser chưa chạy - Xem hướng dẫn Tại đây
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top