KẾ TOÁN XÃ - 07 BƯỚC ĐỂ HOÀN THÀNH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NHANH NHẤT

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Bước 1: Sao lưu dữ liệu để đảm bảo an toàn số liệu - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

Bước 2: Thực hiện bảo trì dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

Bước 3: Thực hiện Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng, ghi thu - ghi chi để đảm bảo ghi nhận đầy đủ các khoản thanh toán đã được Kho bạc duyệt - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

Bước 4: Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc (Mẫu số 01, mẫu số 02) đảm bảo số liệu khớp đúng với số liệu tại Kho bạc - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

Bước 5
: Kiểm tra Số dư các tài khoản để đảm bảo số dư trên các tài khoản là đúng.
  1. Kiểm tra Số dư tài khoản 111, 112 để đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế trên Sổ quỹ của Thủ quỹ và Sổ phụ của Ngân hàng hoặc Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Mẫu số 05-ĐCSDTK/KBNN) - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY
  2. Kiểm tra số dư tài khoản 332 và 334 để đảm bảo số liệu khớp với bảo hiểm và tiền lương đã trả - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY
  3. Kiểm tra số dư tài khoản 336, 431 để đảm bảo số liệu khớp với sổ theo dõi các khoản thu hộ, chi hộ và các quỹ của đơn vị - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY
  4. Kiểm tra số dư tài khoản 211, 213, 214 và số dư các tài khoản khác để đảm bảo số dư trên các tài khoản là đúng - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

Bước 6: Thực hiện in các báo cáo quyết toán phải nộp.

1. Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số B01-X) - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

2. Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo NDKT - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

3. Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo NDKT - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

4. Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

5. Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

6. Báo cáo kết quả hoạt động tài chính khác của xã – B06-X - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

7. Báo cáo B03-X Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

8. Biểu số 58: Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị dự toán (TT số 342/2016/TT-BTC) - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

9. Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các cấp theo hình thức rút dự toán - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

10. Biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

11. Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

12. Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

13 .Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

14. Biều số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

15. Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY


Bước 7: Thực hiện xuất khẩu báo cáo gửi đơn vị cấp trên - Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY


___________________________________________________________________________
Thưa quý khách
Thời gian này là mùa quyết toán nên có thể Quý khách sẽ khó gặp trực tiếp tổng đài viên
Trong trường hợp này, Quý khách có thể liên lạc với MISA bằng các kênh Miễn phí khác như sau:


1. Group Facebook Cộng đồng Hỗ trợ Miễn phí Tại đây
2. Diễn đàn Forum MISA
Tại đây
3. Tổng đài MISA Support (3000đ/p)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top