In order bị thiếu món.

reportals21

New Member
Chào các bạn, tình hình là nhà tớ vừa mở quán cafe, có bán kèm bánh, bánh được để ở bếp, còn nước để ở bar, tuy nhiên khi in tem với phiếu gọi đồ thì chỉ in ra được 1 trong 2 bên là món thuộc bếp hoặc món thuộc bar chứ không in được cả 2 trên cùng 1 phiếu và 1 dàn tem. Nhờ các bạn chỉ tớ cách in phiếu gọi đồ kèm cả 2 món để ở 2 danh mục khác nhau ạ.
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh\chị
Nếu trường hợp dùng chung 1 máy in mà muốn in chung thì buộc phải thêm 1 danh mục bếp bar chọn Loại cả hai rồi chọn hết các món vào 1 chỗ. Như vậy thì khi in bếp bar hay tem đều ra chung 1chỗạ. Còn vấn đề xung đột thì sẽ không xảy rađâuạ,Nếu làm không được AC gửi vấn đề kèm Ultra vào mail sonca@support.misa.com.vn để bên em hỗtrojkw nhé
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

reportals21

New Member
Thưa anh\chị
Nếu trường hợp dùng chung 1 máy in mà muốn in chung thì buộc phải thêm 1 danh mục bếp bar chọn Loại cả hai rồi chọn hết các món vào 1 chỗ. Như vậy thì khi in bếp bar hay tem đều ra chung 1chỗạ. Còn vấn đề xung đột thì sẽ không xảy rađâuạ,Nếu làm không được AC gửi vấn đề kèm Ultra vào mail sonca@support.misa.com.vn để bên em hỗtrojkw nhé
Em cảm ơn chị nhé. Vậy là phải gộp chung chứ không có cách nào để 2 mục bếp/bar nhưng vẫn in chung được ạ?
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top