in chứng từ kế toán trên misa

huongkimhoang

New Member
cho mình hỏi cách giúp mình in chứng từ theo thứ tự từ số 1->2->....->100
không . mình bấm in trên misa chứng từ ra toàn từ 100->1 không à
 
Top