In báo cáo chi tiết mua hàng, bán hàng và công nợ

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
upload_2020-7-11_12-48-16.png


Mình vào báo cáo này ấn đồng ý mà ko dc là sao nhỉ ? mình đang muôn xem báo cáo chi tiết nhập hàng theo nhà cung cấp và chi tiết từng mã hàng nhập gồm các thông tin : Ngày nhâph, NCC, tên hàng hóa, số lượng, ĐVT, đơn giá, thành tiền
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Vũ Thị Phương Thảo

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa chị.
Chị thử đăng nhập phần mềm sang trình duyệt web khác để xuất báo cáo lại nhé. Trường hợp ở trình duyệt web khác xuất được, trên trình duyệt Chrome đang sử dụng, chị thực hiện xóa cache trình duyệt ( https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=vi ) để kiểm tra lại ạ
Trân trọng cảm ơn chị !
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top