In báo cáo chi tiết mua hàng, bán hàng và công nợ

Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

Vũ Thị Phương Thảo

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

Vũ Thị Phương Thảo

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa chị.
Chị thử đăng nhập phần mềm sang trình duyệt web khác để xuất báo cáo lại nhé. Trường hợp ở trình duyệt web khác xuất được, trên trình duyệt Chrome đang sử dụng, chị thực hiện xóa cache trình duyệt ( https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=vi ) để kiểm tra lại ạ
Trân trọng cảm ơn chị !
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top