hủy hóa đơn tự in

baominh

New Member
mình ở đơn vị trường học, hiện tại mình xuât hoa đơn bị sai giò m muốn hũy hóa đơn thì làm như thế nào ak
 

TKNHUNG_MISA

New Member
Nhân viên MISA
Thưa anh chị
- Trường hợp: Anh chị đã phát hành hóa đơn điện tử thì sẽ không hủy tạo lại được nhé.
Anh chị thực hiện vào Quản lý hóa đơn\ Hủy hóa đơn để tìm đến hủy hóa đơn đã lập sai đi.
-Trường hợp anh/chị sử dụng hóa đơn tự in: Trên PM không có chức năng hủy hóa đơn này => Anh chị tự lập hồ sơ bên ngoài để báo cáo với cơ quan thuế hủy hóa đơn này. Sau đó vào trên Phần mềm: Vào Quản lý thu\ Thu theo học sinh\ Tìm học sinh: Nhấn Hủy thu tiền của đợt thu đã lập hóa đơn này (Để quay về trạng thái chưa thu tiền và Hủy hóa đơn đã cấp đi). Sau đó thực hiện Thu tiền và cấp lại với số hóa đơn mới
Cảm ơn anh/chị!
 
Top