Hướng dẫn xử lý trường hợp phần mềm không tự động sinh chứng từ ghi đồng thời

Vấn đề: Khi lập chứng từ không tự động sinh chứng từ ghi đồng thời Có 008, 009, 012, 013..
 • Nguyên nhân 1: Do anh/chị có thêm nguồn mới nhưng chưa thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời
  • Giải pháp: Anh/chị thiết lập quy tắc đồng thời cho nguồn mới theo hướng dẫn Tại đây
 • Nguyên nhân 2: Do hạch toán không đúng tài khoản tương ứng với nguồn
  • Giải pháp: Khi hạch toán cần chọn đúng cặp TK thường xuyên hoặc không thường xuyên
   • Rút CKKB nguồn ngân sách tự chủ ( nguồn thường xuyên) : Nợ 61111 , 61112, 61118/ có 5111
   • Rút CKKB nguồn ngân sách không tự chủ ( nguồn không thường xuyên): Nợ 61121, 61122, 61128/C5112
 • Nguyên nhân 3: Do khi tạo nguồn không chọn đúng tính chất nguồn kinh phí
  • Giải pháp: Anh/chị vào Danh mục/Mục lục ngân sách/ Tính chất nguồn kinh phí/Chọn tính chất nguồn cần chỉnh/ Nhấn chuột phải/Sửa. Tích chọn đúng tính chất cần chọn./Cất
  Ví dụ Nguồn 14 là nguồn thuộc kinh phí thường xuyên nhưng anh/chị lại lỡ tích chọn là thuộc kinh phí không thường xuyên như ảnh:

  Anh/Chị chọn lại tính chất là thường xuyên.
 

Đính kèm

 • 87.8 KB Lượt xem: 504
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Phiếu chi có cần cập nhật hạch toán đồng thời Có 008, 009 không?
Trả lời: Không cần
+ Đối với những chứng từ chi tiền hạch toán:
Nợ TK611/Có TK 111, 112 (Thực chi)
Hoặc
Nợ TK 611/Có 112 (nghiệp vụ tạm ứng)
Nợ 3371/Có 511
Thì không cần hạch toán đồng thời Có 008, 009
+ Và nếu hạch toán cặp TK Nợ 3371/Có TK 511 thì sẽ khai báo trên phần hạch toán chứ không khai báo ở phần cập nhật hạch toán đồng thời như hình ví dụ bên dưới
upload_2018-10-31_14-37-43.png

 
Sửa lần cuối:

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Vấn đề: Khi hạch toán bút toán nộp trả, nộp phục hồi không tự động cập nhật đồng thời Có TK 008211, 008212, 008221, 00222 (ghi âm)
Nguyên nhân 1: Chưa chọn đúng nghiệp vụ nộp trả - thực chi, nộp trả - tạm ứng, nộp phục hồi - thực chi, nộp phục hồi - tạm ứng
upload_2018-11-29_8-39-49.png


Nguyên nhân 2: Chọn sai TK hạch toán
+ Nộp trả thực chi, nộp phục hồi thực chi: Nợ 5111 (nguồn thường xuyên), 5112 (nguồn không thường xuyên)/ Có111, 112
+ Nộp trả tạm ứng, nộp phục hồi tạm ứng: Nợ 3371/Có 111, 112
**Riêng bút toán nộp phục hồi ở chứng từ CKKB thì hạch toán Nợ 5111(TX), 5112 (KTX)/Có 611 (tương ứng các nguồn)

Vấn đề: Có cập nhật được TK ghi đồng thời nhưng không đúng tính chất. Ví dụ tính chất nguồn là thường xuyên nhưng lại cập nhật TK 008221 hoặc 008222
Nguyên nhân: Do khi thêm mới tính chất nguồn đang chọn sai
Giải pháp: Vào danh mục\mục lục ngân sách\tính chất nguồn kinh phí tìm đến mã tính chất 14 tích chọn lại thường xuyên
upload_2018-11-29_8-50-47.png
 
Top