Hướng dẫn Xem/Chỉnh sửa/In/Lọc/Xuất khẩu Báo cáo

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
1. Với các vấn đề dưới đây - anh/chị xem hướng dẫn Tại đây
Gồm có:

- Tìm và xem một báo cáo,
- Tại sao chứng từ lên/không lên báo cáo,
- Báo cáo sắp xếp như thế nào,
- Sổ chi tiết không hiển thị số hóa đơn của phiếu chi, Ủy nhiệm chi, chứng từ nghiệp vụ khác
Lưu ý chung:
- Các báo cáo (Ví dụ: sổ chi tiết tài khoản, sổ chi tiết kế toán quỹ tiền mặt,...) hiện lên 02 lần 1 bút toán, nguyên nhân do anh chị chọn tham số xem báo cáo cả tài khoản chi tiết và tài khoản tổng. Anh chị có thể Mở lại báo cáo\chọn lại tham số chỉ tích xem tài khoản chi tiết hoặc chỉ xem tài khoản tổng thì chứng từ sẽ chỉ hiện lên 1 dòng nhé. (Riêng Sổ nhật ký chung thì mỗi bút toán sẽ luôn hiện lên 2 dòng)
- Nếu xem báo cáo, chứng từ bị lỗi bị trống (trắng) phần số, anh/chị xem hướng dẫn khắc phục tại đây
- Nếu xem báo cáo thấy số chứng từ có màu tím, sẽ không ảnh hưởng đến số liệu của anh/chị, thường nguyên nhân là do anh/chị đã từng tích xem số chứng từ đó từ báo cáo

- Nếu muốn thêm/ thay đổi tên người ký trên báo cáo, chứng từ, anh chị xem hướng dẫn Tại đây


2. Với các vấn đề dưới đây - Anh/chị xem hướng dẫn Tại đây
Gồm có:

- Cách lấy lên số liệu 1 cột thông tin chưa có trên báo cáo đang xem (ví dụ: báo cáo chưa có cột đối tượng, công trình muốn hiện lên, hoặc muốn thiết lập cột tiền lãi/lỗ là hiệu của doanh thu và giá vốn)
- Cách tổng hợp báo cáo theo các chỉ tiêu nhất định (nhóm nội dung theo 1 tiêu chí)
- Thêm mẫu mới trên báo cáo
- Chỉnh độ rộng, vị trí cột, tên cột, cố định cột

3. Với các vấn đề dưới đây - anh/chị xem hướng dẫn Tại đây
Gồm có:

- Cách in và chỉnh khổ giấy báo cáo (Ví dụ: Muốn in khổ A4 ngang/dọc, A3, in bị mất cột, in mỗi nhóm thành từng báo cáo,...),
- Lọc thông tin muốn xem trên báo cáo (Ví dụ: Sổ kế toán chi tiết qũy tiền mặt chỉ muốn xem các phiếu chi; ...)

4. Với các vấn đề dưới đây - anh/chị xem hướng dẫn Tại đây
Gồm có:

- Sổ chi tiết tài khoản: Cột dư Nợ/Dư Có lên âm dương ở một số thời điểm
- Cách sắp xếp số chứng từ trên báo cáo (Dòng chứng từ này lại sắp xếp trước dòng chứng từ khác?)

5. Hiển thị ngày ký trên báo cáo là ngày cuối cùng của kỳ báo cáo - xem hướng dẫn Tại đây

6. Xuất khẩu báo cáo, chứng từ ra excel (pdf, ....) - xem hướng dẫn Tại đây
* Lưu ý: Nếu xuất khẩu báo cáo không ra đủ số trang, anh/chị vui lòng nâng cấp lên bản MISA mới nhất theo hướng dẫn tại đây, hoặc MISA SME.NET 2017 R36 trở lên nhé

8. Cách tra cứ
u các báo cáo chi tiết (giống trên phần mềm MISA SME.NET 2012 trên phần mềm MISA SME.NET 2017), anh/chị xem hướng dẫn tại đây


_________________________________________
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top