Hướng dẫn thiết lập kích thước máy in Xprinter (in mã vạch, 2 tem)

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Chọn cửa sổ Window để chọn vào “Devices and Printers”

  1. Nhấp chuột phải vào máy in vừa cài chọn “Printer Properties”


2. Chọn “Preferences…”3. Chọn “New” để nhập vào kích thước khổ giấy 2 tem4. Tạo khổ giấy mới:

.Name : XP-350B

.Width : 3 inch

.Height : 0.89 inch

(*** Lưu ý: phải chọn kích thước là INCH ***)

5. Sau khi tạo xong khổ giấy bấm “Apply” và “ok”:5. Cuối cùng chọn file anh/chị muốn in và chon máy in, bấm “print”:

 
Top