Hướng dẫn thiết lập email Yandex

Bước 1: Đăng nhập mail lên web: https://mail.yandex.com/
Bước 2: Chọn Setting - Sercurity:
1.JPG


Bước 3: Kích chuột vào phần app passwords
2.JPGBước 5: Mục Password name: điền tên bất kỳ, ví dụ ở đây là ME - Sau đó chọn create
3.JPG


Bước 6: Copy đoạn password vừa tạo lại để paste vào phần mật khẩu mail trên phần mềm.

4.JPG


Bước 7: Điền thông tin mail cần thiết lập
Máy chủ mail: smtp.yandex.com
Cổng 587
Email gửi: Địa chỉ mail cần thiết lập
Mật khẩu mail: mật khẩu vừa copy ở bước 6
Phương thức bảo mật: Không

5.JPG
 
Top