Hướng dẫn thiết lập Email HDDT khi sử dụng Zoho

Bước 1: Đăng nhập mail trên trình duyệt theo địa chỉ https://mail.zoho.com/
Bước 2: Thao tác như ảnh dưới

1.JPG


Bước 3: Chọn An ninh - App passwords - Lập mật khẩu mới

2.JPG


Bước 4: Điền tên cho ứng dụng, ví dụ HDDT - Chọn Lập
3.JPG


Bước 5: Copy hoặc ghi nhớ mật khẩu vừa tạo để thiết lập ở Bước 6

4.JPG


* Chú ý: Mật khẩu này không ảnh hưởng gì đến mật khẩu cũ đang sử dụng, mật khẩu cũ vẫn đăng nhập bình thường

Bước 6: Thiết lập thông tin như sau:
+ Máy chủ mail: smtp.zoho.com
+ Email gửi: Địa chỉ email Zoho
+ Mật khẩu: là mật khẩu tạo ở Bước 5
+ Cổng: 587
+ Phương thức: TLS
5.JPG
 
Sửa lần cuối:
Top