Hướng dẫn thiết lập Email HDDT khi sử dụng Yahoo

Bước 1: Đăng nhập mail trên trình duyệt bằng địa chỉ mail.yahoo.com
Bước 2: Chọn như ảnh dưới:
1.JPG


Bước 3: Chọn phần Bảo mật tài khoản
2.JPG


Bước 4: Chọn Quản lý mật khẩu ứng dụng
3.JPG


Bước 5: Chọn Ứng dụng khác - Tạo

4.JPG


Bước 6: Ở phần tên, điền tên bất kỳ, ví du: HDDT - Tạo

5.JPG
Bước 7: Copy hoặc ghi nhớ mật khẩu được tạo để điền cho Bước 8 - Xong
6.JPG

* Chú ý: Mật khẩu này không ảnh hưởng gì đến mật khẩu cũ đang sử dụng, mật khẩu cũ vẫn đăng nhập bình thường

Bước 8: Điền thông tin như sau:
+ Máy chủ mail: smtp.mail.yahoo.com
+ Email gửi: Địa chỉ email yahoo
+ Mật khẩu: Mật khẩu tạo ở Bước 7
+ Cổng:
465
+ Phương thức bảo mật: SSL
7.JPG
 
Sửa lần cuối:
Top