Hướng dẫn theo dõi CCDC trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 theo thông tư 107/2017/TT-BTC

Phạm Thị Thu

New Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Theo thông tư 107/2017/TT-BTC đã bỏ sử dụng TK 005 CCDC lâu bền, vì vậy đơn vị chỉ theo dõi chi tiết từng mã CCDC trên sổ CCDC mà không cần phản ánh trên bảng cân đối số phát sinh như QĐ 19 trước đây.

Trường hợp 1:
Đơn vị không sử dụng Phần mềm QLTS.VN mà theo dõi chi tiết CCDC trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019
  • Để khai báo số dư đầu kỳ CCDC làm theo hướng dẫn TẠI ĐÂY
  • Để thực hiện ghi tăng CCDC (mua mới đưa vào sử dụng ngay, xuất kho, CCDC được chuyển từ TSCĐ, nhận cấp phát từ cấp trên) làm theo hướng dẫn TẠI ĐÂY
  • Để thực hiện ghi giảm CCDC( Do mất, hỏng, thanh lý....) làm theo hướng dẫn TẠI ĐÂY
Cuối năm, để in báo cáo CCDC đơn vị vào Báo cáo/ Công cụ dụng cụ. Chọn báo cáo cần in như S26_H: Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng, Biên bản kiểm kê CCDC

Trường hợp 2: Đơn vị sử dụng và theo dõi CCDC trên phần mềm QLTS.VN: Trường hợp này, đơn vị thực hiện ghi tăng, ghi giảm và in sổ sách CCDC trên QLTS.VN
1. Với CCDC từ năm trước, năm nay mới bắt đầu khai báo theo dõi trên QLTS.VN, đơn vị có thể thực hiện một trong 2 cách sau:
  • Nhập CCDC từ File excel bất kỳ, hướng dẫn TẠI ĐÂY
  • Chuyển danh sách CCDC đang theo dõi từ phần mềm MIMOSA sang phần mềm QLTS.VN, hướng dẫn TẠI ĐÂY
  • Thêm mới trực tiếp trên phần mềm, hướng dẫn TẠI ĐÂY
2. Ghi tăng CCDC: Thực hiện theo 2 bước
  • Bước 1: Thêm danh sách CCDC, hướng dẫn TẠI ĐÂY
  • Bước 2: Ghi tăng CCDC, hướng dẫn TẠI ĐÂY
3. Ghi giảm CCDC, thực hiện theo hướng dẫn TẠI ĐÂY
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top