Hướng dẫn sửa mẫu hóa đơn, chứng từ

Trương Hạnh

Well-Known Member
* MỘT SỐ MẪU THƯỜNG GẶP ĐÃ ĐƯỢC MISA SỬA SẴN
Anh/chị có thể tải mẫu về máy tính và đưa vào phần mềm, anh/chị tham khảo tại đây

* CÁCH SỬA CÁC MẪU CHƯA ĐƯỢC MISA SỬA SẴN

1. Hướng dẫn sửa mẫu hóa đơn đặt in:
Xem hướng dẫn Tại đây
* Nếu anh/chị muốn mã số thuế trên mẫu hóa đơn đặt in tách ra mỗi chữ số 1 ô, anh/chị thao tác theo hướng dẫn Tại đây

2. Hướng dẫn sửa mẫu hóa đơn tự in & các mẫu hóa đơn, chứng từ khác
Nếu không có mẫu trong danh mục misa đã sửa sẵn, anh/chị có thể tự sửa lại mẫu theo hướng dẫn Tại đây
* Lưu ý: Thông tin "Quyển số" không có chỗ để điền thông tin: Anh/chị vào Sửa mẫu, tự điền thông tin vào mục Quyển số nhé.

3. Hướng dẫn chi tiết (áp dụng cho cả mẫu đặt in và mẫu tự in)
3.1. Hướng dẫn sửa chân chữ ký: Xem hướng dẫn Tại đây
* Lưu ý: Để khai báo, thay đổi tên người ký (giám đốc, kế toán trường, thủ quỹ, thủ kho, người lập phiếu), anh/chị thực hiện theo hướng dẫn Tại đây
3.2. Khổ giấy: Chỉnh khổ giấy (A4, A5, ....) và căn lề: Xem hướng dẫn Tại đây
3.3. Các thông tin trên mẫu (chữ, cột):
Thêm, căn chỉnh, xóa, di chuyển các thông tin trên mẫu: Xem hướng dẫn Tại đây
Thêm, sửa, xóa các cột trong mẫu: xem hướng dẫn Tại đây
3.4. Chỉnh định dạng font chữ (kiểu chữ, in đậm, in nghiêng, to nhỏ......), định dạng số, ngày tháng năm....: Xem hướng dẫn Tại đây
3.5. Hướng dẫn sửa công thức: Sửa công thức cơ bản: anh/chị xem hướng dẫn Tại đây
* Lưu ý: Anh/chị có thể tham khảo hướng dẫn để xem diễn giải nội dung (bằng tiếng Việt) của các công thức tại đây
* Ví dụ:
- Phiếu xuất kho: Muốn hiển thị số lượng thực xuất
=> Cách sửa: Copy công thức từ cột Số lượng yêu cầu sang cột số lượng thực xuất theo hướng dẫn sửa công thức ở trên.
- Muốn trên phiếu chi chỉ hiển thị tên người nhận/tên đối tượng
=> Cách sửa: Khi trên chứng từ điền cả Người nhận và Đối tượng, trên phiếu chi sẽ thể hiện: Tên người nhận - Tên đối tượng.
+ Nếu muốn chỉ hiển thị tên người nhận, vào Sửa mẫu, sửa công thức Họ và tên người nhận tiền là "Contact Name"
+ Nếu muốn chỉ hiển thị tên đối tượng, vào Sửa mẫu, sửa công thức Họ và tên người nhận tiền là "AccountingObjectNameOnly"
3.6. Chèn logo, hình nền: xem hướng dẫn Tại đây (hoặc tài liệu hướng dẫn Tại đây)

4. Hướng dẫn tự thiết kế mẫu đặc thù đưa vào phần mềm
Anh/chị cũng có thể tự thiết kế mẫu đặc thù của đơn vị (dưới dạng excel, word) và đưa vào phần mềm theo hướng dẫn Tại đây

* LƯU Ý CHUNG:
- Lấy lại mẫu mặc định:
Nếu anh/chị muốn lấy lại mẫu ban đầu mặc định của chương trình, anh/chị mở phiếu lên\Tích "Lấy mẫu mặc định"\Yes
- Lưu mẫu và copy mẫu sang máy tính khác, đưa mẫu vào phần mềm:
Anh/chị xem hướng dẫn Tại đây
- Chuyển mẫu từ SME.NET 2012 hoặc AMIS 1.0 lên AMIS 2.0
Xem hướng dẫn Tại đây
- Sửa mẫu dạng giống MISA SME.NET 2012:
Với các mẫu dạng theo công cụ SharpShooter (dạng mẫu giống như mẫu trên phần mềm MISA SME.NET 2012), anh/chị tham khảo hướng dẫn sửa mẫu Tại đây
- In từ máy in kim Epson bị nhòe chữ, chữ bị sát nhau:
Khi in trên Bảng tham số máy in vào Paper/ Quality: Mục Print Quality chọn "120x144 dots per inch".
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top