Hướng dẫn sửa lỗi Cannot connect to VMI provider....khi mở SQL Server Configuration Manager

1.png


Khi mở SQL Server Configuartion Manager mà bị lỗi như hình dưới đây.
wmi.jpg

Bước 1: Tải file ở link dưới về
https://drive.google.com/open?id=12j6NfXdMyYukQhJu9nnT5-XnDq1zAcMC
Bước 2: Chuột phải vào file vừa tải về chọn Run as administrator, sau đó nhấn Enter để kết thúc. Như vậy quá trình sửa lỗi đã xong, mở lại SQL server configuartion manager để kiểm tra.
Chú ý: Nếu chạy lần 1 mà mở vẫn lỗi thì lặp lại bước 2 thêm 1 lần nữa. Nếu vẫn lỗi thì liên hệ MISA để được trợ giúp.

2.jpg
 
Sửa lần cuối:
Top