Hướng dẫn sửa lỗi cài SQL "Performance counter registry hive consistency"

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Khi cài đặt SQL 2008 thì báo lỗi như sau:
sql2008performance.png

Cách khắc phục: Thoát các cửa sổ đang cài đặt rồi làm theo hướng dẫn như sau:
Link SQL 2008R2 SP1: http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SQL2008R2SP2/SQLEXPR_x86_ENU.exe
1. Vào thư mục chứa bộ cài SQL2008 > Tạo Shortcut bộ cài bằng cách: Bấm chuột phải vào file chạy setup SQL chọn "Create shortcut" như hình dưới:
sql1.png


2. Mở thộc tính file Shortcut lên bằng cách: Bấm chuột phải vào file Shortcut vừa tạo > Chọn Properties
sql2.png


3. Tại tab "Shortcut" dán dòng lệnh màu vàng /ACTION=INSTALL /SkipRules=PerfMonCounterNotCorruptedCheck vào cuối dòng Target như hình dưới: (chú ý: nhớ dùng "cách" - space để 1 khoảng trắng ở cuối trước khi dán lệnh)

sql4.png4. Bấm OK lưu lại
5. Bấm chuột phải vào Shortcut > Chọn "Run as Administrator" để cài
sql5.png


6. Tiếp tục cài đặt như bình thường.
Video hướng dẫn:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top