Hướng dẫn sử dụng tool MISA All in one database tool để kiểm tra và sửa lỗi, đăng ký dữ liệu, ...

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Link download tool Tại đây

A. Cách đăng nhập tool:
1.png


Server: Tên máy chủ SQL
Cú pháp: Chọn từ danh sách, nếu không có thì gõ theo cú pháp: [Tên máy chủ] \ [Tên instance SQL]​
VD: VXQUYNH\MISASME2020​
Lưu ý: Tên máy chủ nếu chính là máy này thì có thể dùng [Tên máy chủ] là dấu chấm (.)​
Database: Tên dữ liệu cần thao tác
Chọn từ danh sách xổ xuống​
Lưu ý: Nếu kết nối dữ liệu không thành công sẽ có thông báo: Tên sever hoặc database không đúng​
Chọn từ danh sách xổ xuống​
Lưu ý: Nếu kết nối dữ liệu không thành công sẽ có thông báo: Tên sever hoặc database không đúng​
B. Cách sử dụng
I. Kiểm tra dữ liệu
2.png

1. Tính năng : Kiểm tra xem dữ liệu có đang bị lỗi hay không ?​
2. Cách sử dụng :
Nhập Server, Dabatase rồi nhấn nút
upload_2020-7-31_10-57-27.png
Chương trình sẽ chạy và kiểm tra xem dữ liệu có bị lỗi hay không​
upload_2020-7-31_10-58-36.png

Nếu không có lỗi sẽ thông báo
upload_2020-7-31_10-59-15.png

Nếu dữ liệu lỗi sẽ có thông báo : Dữ liệu bị lỗi​
upload_2020-7-31_11-50-46.png


Vui lòng liên hệ trực tiếp tổng đài MISA SUPPORT để được kỹ thuật hỗ trợ​
II. Đăng ký dữ liệu lỗi
3.png

1. Tính năng : Đăng ký các file dữ liệu lỗi không thể đăng ký được​
2. Cách sử dụng :
Nhập Servertên Database cần đăng ký chọn
upload_2020-7-31_11-43-17.png
Chương trình sẽ hiện lên cửa sổ để chọn file dữ liệu cần đăng ký ( đuôi file SMD , MBD )​
Sau khi chọn file sẽ tự động đăng ký vào SQL với tên muốn đăt bên trên.​
Nếu đăng ký thành công sẽ có thông báo :​
upload_2020-7-31_11-56-7.png

Nếu đăng ký không thành công thì lấy file sao lưu gần nhất phục hồi lại theo hướng dẫn Tại đây hoặc liên hệ trực tiếp tổng đài MISA SUPPORT để được kỹ thuật hỗ trợ.​

Chúc anh/chị thành công !!!
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
III. Shrink DB and Rebuild Index


4.png

1. Tính năng: Giúp tối ưu dữ liệu , giảm dung lượng dữ liệu , thao tác dữ liệu nhanh hơn , in báo cáo nhanh hơn.​

2. Cách sử dụng :

Nhập Server, Dabatase rồi nhấn nút
upload_2020-7-31_14-15-6.png


Rebuild Index giúp tạo lại Index cho các bảng dữ liệu , giúp việc truy xuất dữ liệu nhanh hơn .

Khi có thông báo thành công , nhấn nút OK và chuyển sang bước nhấn nút
upload_2020-7-31_14-19-47.png


Shrink DB giúp dữ liệu được sắp xếp lại , xóa bỏ vùng dữ liệu trống.​


IV. Xóa bảo trì tính giá

5.png

1. Tính năng : Xóa thông báo đang bảo trì, tính giá khi đăng nhập dữ liệu​

2. Cách sử dụng :​

Nhập Server, Dabatase rồi nhấn nút
upload_2020-7-31_14-27-13.png

Chương trình sẽ thực hiện:
- Ngắt kết nối đến các dữ liệu
- Xóa thông báo bảo trì, tính giá khi đăng nhập​

Thực hiện thành công sẽ có thông báo :​

upload_2020-7-31_14-29-23.png

3. Lưu ý: Nếu dữ liệu chưa bảo trì, tính giá xong có thể bị lỗi số liệu, để khắc phục cần thực hiện bảo trì, tính giá lại.
 

Đính kèm

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
V. Tạo task backup hàng ngày

6.png

1. Tính năng : Tự động sao lưu dữ liệu hằng ngày​

2. Cách sử dụng :

Nhập Sever rồi nhấn nút
upload_2020-7-31_14-37-13.png

tích chọn dữ liệu rồi chọn thông tin như màn hình

upload_2020-7-31_14-38-44.png
 

Đính kèm

Top